film-i-ost

Region Östergötland

Film i Öst
Barn tittar genom målade fingrar

Pedagogik

Film och rörlig bild är en central del av vår vardag. Tack vare den digitala tekniken är vi alla såväl producenter som distributörer och konsumenter. Filmpedagogikens roll har därför blivit viktigare – inte minst för barn och unga. Filmen är en del av det dom kallas MIK (medie- och informationskunnighet). Film i Öst arbetar brett med MIK, men fokus ligger på filmen.

Region Östergötlands logotyp

Film i Öst

Region Östergötland
581 91 Linköping

Telefon: 010-103 00 20

Sociala medier