film-i-ost

Region Östergötland

Film i Öst
En projektor som lyser i rök

Visning

Idag upplever vi film på många olika sätt och i olika situationer. Film i Öst arbetar för att filmen ska ha många arenor för möte med publiken. Biograferna är viktiga som kulturella mötesplatser och som filmtempel. Streaming och nätdistribution ger filmen många nya sammanhang. Spridningen av rörlig bild är stor och diversifierad. Film i Öst ser gärna nya och spännande visningsinitiativ.

Region Östergötlands logotyp

Film i Öst

Region Östergötland
581 91 Linköping

Telefon: 010-103 00 20

Sociala medier