film-i-ost

Region Östergötland

Film i Öst

Stöd för filmvisning och arrangörer

Biopublik bakifrån

Det finns olika stöd för dig som vill arrangera filmvisningar.

Breddat deltagande och ökad spridning

I början av varje år (oftast i mars) utlyser Region Östergötland ett samlat projektstöd för alla konstarter. Stödet är för arrangörer som vill utveckla sin verksamhet. Läs mer här:

Kulturstöd för att bredda deltagande och öka spridning (utveckling.regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Arrangörsbidrag

Region Östergötland avsätter årligen medel för regionalt arrangörsbidrag. Pengarna är till för att stärka de lokala arrangörerna.

Arrangörsbidrag (utveckling.regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Region Östergötlands logotyp

Film i Öst

Region Östergötland
581 91 Linköping

Telefon: 010-103 00 20

Sociala medier