film-i-ost

Region Östergötland

Film i Öst

Biografer i Östergötland

Biograf full av folk
Biografen Cnema i Norrköping

Östergötland är en biograftät region. Nästan alla kommuner har livaktiga biografer – några har flera stycken.

Här hittar du länets biografer

Region Östergötlands logotyp

Film i Öst

Region Östergötland
581 91 Linköping

Telefon: 010-103 00 20

Sociala medier