film-i-ost

Region Östergötland

Film i Öst
Illustrativ bild från en filmproduktion med kameror och ljus

Produktion

Film i Öst arbetar för att Östgötska filmare på alla nivåer ska utveckla sitt berättande och sitt filmiska hantverk. Vårt fokus ligger främst på talangutveckling. Målet är att lyfta filmare på väg. Det gör vi genom en rad olika insatser.

Region Östergötlands logotyp

Film i Öst

Region Östergötland
581 91 Linköping

Telefon: 010-103 00 20

Sociala medier