film-i-ost

Region Östergötland

Film i Öst

Nätverk för filmskapare

Händer ligger på varandra

Östergötland har några viktiga och livaktiga nätverk för filmare i länet. Film i Öst arbetar nära dessa.

Filmskapande är ett lagarbete och inte minst därför är det viktigt att det finns nätverk av kompetenta och kreativa filmskapare i Östergötland. Därför stöttar och samverkar Film i Öst med:

Region Östergötlands logotyp

Film i Öst

Region Östergötland
581 91 Linköping

Telefon: 010-103 00 20

Sociala medier