film-i-ost

Region Östergötland

Film i Öst

Utredning Filmfond Östergötland

Filminspelning i jultid
Crazy Pictures spelar in film

För några år sedan gjorde Region Östergötland en utredning av förutsättningarna för att starta upp en filmfond i Östergötland.

Goda förutsättningar

Det gjorde en omvärldsanalys där man tittade på förändringar och dagsläge för filmfinansiering i Sverige och i begränsad omfattning även i Europa.

Utredningen finner att det finns goda förutsättningar för Östergötland att utveckla de lokala branscherna och att attrahera filmproduktion med hjälp av ökade investeringar under förutsättning att en organisation byggs upp med specialistkompetens avseende
filmfinansiering.

Utredningen och förslag (utveckling.regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Region Östergötlands logotyp

Film i Öst

Region Östergötland
581 91 Linköping

Telefon: 010-103 00 20

Sociala medier