film-i-ost

Region Östergötland

Film i Öst

Kompetensutveckling

Film i Öst erbjuder stöd till filmare som vill utveckla sin kompetens eller delta med sin film på festivaler eller andra visningar. Stödet kan användas för att täcka kursavgifter, resor, deltagaravgifter, uppehälle eller andra kostnader som uppstår i samband med dessa aktiviteter.

Möjlighet till utveckling

Syftet med stödet är att ge filmare i Östergötland möjlighet att utvecklas genom att skapa större nätverk, hämta nya kompetenser och få möjligheter att visa sina filmer för ny publik.

Kriterier

  • Stödet ges till filmare eller filmarbetare bosatta i Östergötland. Du måste kunna styrka ditt filmarbete genom CV och produktion.
  • Stödet kan även sökas av personer med erfarenhet inom andra områden som vill koppla denna kunskap till filmskapande, t.ex. en författare som vill gå en manuskurs eller en snickare som vill gå en kurs i dekorsnickeri.

Summa stöd

Stöd om max 5000 kr per person och filmprojekt. Stödet kan bara fås en gång per kalenderår.

Tid för ansökan

Ansökan kan göras nedan, löpande under hela kalenderåret.

Handläggningstid

Handläggningstiden är cirka 3 veckor. Instruktioner för hur du tar emot pengarna skickas ut i samband med beslut.

Utbetalning av stöd

Stödet skall sökas av enskild fysisk person och utbetalas i form av ett stipendium till dig som enskild individ. Endast privatpersoner kan söka stipendium. Organisationer och föreningar kan inte söka detta stöd.

Redovisning

Skicka en kort reflektion efter slutfört deltagande i aktuellt sammanhang till e-post:

sebastian.sas@regionostergotland.se

Ansökningsformulär
500 Beskriv kort vem du är och var du befinner dig i din utveckling som filmare eller filmarbetare. Motivera hur detta stöd kan hjälpa dig i din utveckling.

200 Beskriv vad du avser använda stödet till, vilket filmprojekt det gäller och/eller sammanhang du ämnar delta i. Bifoga länkar till aktuellt filmprojekt, programblad, kursbeskrivning eller liknande.

200 Ställ upp och beskriv de kostnader som stödet avser att finansiera.

300 Lista tidigare eller pågående utbildning, arbeten eller annan erfarenhet som kan styrka filmarbete kopplat till filmproduktion. Ange länkar till tidigare produktioner och arbetsprover.

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stärkt skydd för personlig integritet och skärpta regler för hur vi får behandla dina personuppgifter.
Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sebastian SasFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst
Region Östergötlands logotyp

Film i Öst

Region Östergötland
581 91 Linköping

Telefon: 010-103 00 20

Sociala medier