film-i-ost

Region Östergötland

Film i Öst

Kort och gott

Du kan ansöka om mellan 5000 och 20 000 kronor. Syftet är att ge dig möjlighet att driva ett filmprojekt från start till mål och utvecklas som storyteller. Alla genrer och uttryck är välkomna – fiktion, dokumentär, konstfilm, animerat.

Kriterier

  • Observera att professionellt verksamma filmare inte kan ansöka om detta stöd.
  • Stödet ges till filmare bosatta i Östergötland.
  • Vi prioriterar filmer under 15 minuter.
  • Stödet riktar sig främst till dig mellan 18-30 år.
  • Stödet är för dig som är nybörjare eller har viss erfarenhet av filmarbete men ännu inte är professionell.
  • Filmer som görs som del av utbildning stöds ej.

Utbetalning av stöd

Stödet skall sökas av enskild fysisk person och utbetalas i form av ett stipendium till dig som enskild individ. Endast privatpersoner kan söka stipendium. Organisationer och föreningar kan inte söka detta stöd.

Redovisning

Färdig film (länk) skickas till Film i Öst med en kort reflektion kring arbetet.
Skicka till: sebastian.sas@regionostergotland.se. Filmen skall innehålla Film i Östs logga i eftertexterna.

Ansökningsformulär

200

600 Beskriv kortfattat och tydligt din film där du förklarar huvuddragen i handlingen och hur historien är tänkt att berättas.

600 Berätta gärna om dig och varför du vill göra just denna film. Din roll i produktionen och hur du kan utvecklas som filmare.

200 Ställ upp och beskriv produktionens kostnader samt annan finansiering.

200 Ange ungefärlig tidsperiod för de olika produktionsfaserna med start och slutdatum på färdig produktion.

300 Lista tidigare eller pågående utbildning, arbeten och eventuella erfarenheter av filmarbete. Ange länkar till tidigare produktioner eller arbetsprover.

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stärkt skydd för personlig integritet och skärpta regler för hur vi får behandla dina personuppgifter.
Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sebastian SasFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst

Guldsvanen

Logga guldsvanen

Guldsvanen - för dig upp till 26 år!

Glöm inte att skicka din film till den östgötska kortfilmstävlingen Guldsvanen. Guldsvanen är uttagning till den nationella kortfilmstävlingen Novemberfestivalen.

Guldsvanen

Region Östergötlands logotyp

Film i Öst

Region Östergötland
581 91 Linköping

Telefon: 010-103 00 20

Sociala medier